MIKS VALIDA JUST MEID?

OLEME KIRGLIKUD
Meil on tõendatud saavutus ning oleme mainekas ettevõte Eestis. Tagame, et kõik projektid on tehtud äärmiselt professionaalselt, kasutades kvaliteetseid materjale ning pakkudes samal ajal klientidele tuge ja kättesaadavust.

OLEME AUSAD JA USALDUSVÄÄRSED
Meie jaoks on ausus ainuke poliitika ja püüame täita kõik projektid väärikalt, mitte ainult meie klientidele, vaid ka meie tarnijatele ja töövõtjatele. Omades pagasit tuhandete edukate projektidega, oleme üks kõige usaldusväärsematest ehitusettevõtetest Eestis.

OLEME PIDEVAS ARENGUS
Me kohustume täitma kõik projektid klientidega seatud tähtaja jooksul ja esitatud nõuetele vastavalt. Kasutame parimat tehnoloogiat ja vahendeid, tagamaks, et kõiki töid tehakse kiiresti, samas pöörates tähelepanu detailidele ning tagades, et kõik on tehtud õigesti.

OLEME PÜHENDUNUD KESKKONNAHOIULE
Me oleme hinnanud oma tegevuse mõju keskkonnale ja püüame ehitusalaseid projekte juhtida keskkonnasäästlikult. Kliendile elamute ehitusel järgime energiatõhususe printsiipi, püüame saavutada parema sisekliima ja soodustame taastuvenergia kasutuselevõttu. Seejuures tagame elamute ohutuse, energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise

Olulisim keskkonnaaspekt on meie jaoks ehitusplatside jäätmekäitlus, pöörates tähelepanu jäätmete liigiti kogumisele ja jäätmete üleandmisele ainult vastavaid käitluslitsentse omavatele ettevõtetele.

Iga aasta juhtkond püstitab meie põhiväärtuste tagamiseks eesmärgid ja nende täitmiseks tegevuskava, seejuures jälgime pideva parendamise printsiipi ja kohalduvate nõuete täitmist.

Bravoberg OÜ põhiväärtused kinnitas Bravoberg OÜ juhtkond 19.07.2023